75325 Stjepan Polje +38735793070 +38761631299 hemplast@hotmail.com 08:00-16:00

DVORIŠNA PUNA OGRADA

Naša PVC ograda je jako praktična za ograđivanje malih i velikih posjeda uz mogućnost pravljenja

različitih visina i dužina po žalji kupca.

 Dizejnirana je da izdrži različite uticaje vremenskih prilika.